LSSF konferencija 2020 m.

2020 m. sausio 18 d. Pociūnuose įvyko Lietuvos sklandymo sporto federacijos (LSSF) konferencija. Priimtos prezidento, trenerių tarybos, teisėjų kolegijos ir revizijos komisijos ataskaitos, patvirtintas nario mokestis (liko nepakitęs), išrinkti delegatai į LAK konferenciją, o tai pat priimti pakeitimai taikomose taisyklėse:
1. Patvirtinta, kad Lietuvos čempionato klubinėje klasėje bus galima skraidyti tik FAI/IGC taisyklėse patvirtintais sklandytuvais su jiems nustatytais koeficientais (handikapais).
2. Pakeista reitingų skaičiavimų formulė. Nuo šiol skaičiavimams Pmax bus naudojamas ne didžiausias per varžybas įmanomas surinkti taškų skaičius, bet varžybų nugalėtojo surinktas bendras visų pratimų taškų skaičius.
3. Papildomi reitingo taškai bus skiriami tik nuo 900 „Pilots Rating Score“ taškų (buvo nuo 860).
4. Papildyta galimomis FAI/IGC taisyklų išimtimis (skirtumais) dėl Lietuvoje pravedamų taurių ar kitų varžybų, kurių rezultatai būtus naudojami papildomiems reitingų taškams suskaičiuoti, nuostatai:
 – Pratimas gali būti užskaitomas jeigu bent vienas dalyvis nuskrido minimalų atstumą pratimo užskaitymui.
 – Minimalus atstumas pratimo užskaitymui gali būti nustatomas kitas (pvz. sumažintas) nei nurodoma FAI/IGC taisyklėse. 

Pakoreguotus susijusius dokumentus rasite: https://www.pociunai.lt/sportas/dokumentai/ skirsnyje.