Valdybos posėdis: 2019-12-07

Narių zonoje patalpintas 2019 m. gruodžio 7 d. valdybos posėdžio protokolas.
Yra svarbių nutarimų apie klubo veiklos ir draudimo nuostatus, naujos technikos įsigijimą, pramoginių skrydžių vykdymą, klube pravedamų A.Ruko ir Baltijos taurių varžybų taisyklių ir nuostatų pakeitimus, buksiruotojų mokymus, sklandytuvų paskirstymą 2020 m. sezonui ir kt. Prašome susipažinti!

KAASK valdyba