Autoriaus Archyvai: Darius Liaugaudas

KAASK direktoriumi paskirtas Mindaugas Žaliukas

2021-08-04 dieną vykusio valdybos posėdžio metu buvo nutarta paskelbti KAASK direktoriaus atranką. Iki nustatytos paraiškų pateikimo pabaigos datos – rugpjūčio 26 dienos buvo gauta viena paraiška (CV ir motyvacinis laiškas). Šiandien (2021-08-29) įvykusio valdybos posėdžio metu į KAASK direktoriaus pareigas paskirtas mūsų klubo narys, Lietuvos rinktinės narys Mindaugas Žaliukas. Pareigas pradės eiti nuo rytojaus. Linkime jam sėkmės!

Vakar buvo „buldozeriu“ prastumtas VšĮ „Debesota“ dalininkų susirinkimas

VšĮ „Debesota“

Vakar buvo „buldozeriu“ prastumtas VšĮ „Debesota“ dalininkų susirinkimas.

  • Buvo praignoruota tai, kad Lietuvos sklandymo sporto federacija yra atgavusi VšĮ „Debesota“ dalininko teises.
  • Buvo neleista susirinkime dalyvauti dalininko Vlado Motūzos pasisamdytam antstoliui motyvuojant tuo, kad susirinkimas yra uždaras, nors dalininką Vincą Bitinaitį atstovavo net du asmenys – advokatė ir Vytautas Mačiulis.

„Buldozerį vairavo“ Vytautas Sabeckis, Vinco Bitinaičio atstovai ir Petras Bėta. Viešumas ir skaidrumas šiai kompanijai labai nepatinka. Jie vakar tris kartus keitė susirinko vietą, kad išvengti antstolio faktinių aplinkybių fiksavimo.

Priešakyje ilgas teisinis procesas.

Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo
valdybos pirmininkas
Darius Liaugaudas

Lietuvos sklandymo sporto federacija atgavo VšĮ „Debesota“ dalininko teises

VšĮ „Debesota“

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, informuojame, kad VšĮ „Debesota“ dalininkas Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas grąžino iš Lietuvos sklandymo sporto federacijos neteisėtai įgytas dalininko teises (įnašo dydis 18101,25€), o Lietuvos sklandymo sporto federacija atgavo minėtas teises ir vėl yra VšĮ „Debesota“ dalininkė. Dalininko teisių atgavimo data – 2021 metų liepos 15 diena. 2021-07-16_KAASK-Debesota_Del_dalininko_teisiu_atgavimo

Tą pačią dieną vėlai vakare iš VšĮ „Debesota“ direktoriaus (ir dalininko) Vytauto Sabeckio e-paštu gautas pranešimas apie šaukiamą pakartotinį dalininkų susirinkimą 2021 metų liepos 21 dieną 10 valandą – PRANEŠIMAS nr.2 pasirašytas

Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo
valdybos pirmininkas
Darius Liaugaudas

 

Leista atnaujinti deklaruotosios mokymo organizacijos (pilotų mokyklos) veiklą

Šiandien Transporto kompetencijų agentūros (TKA) Civilinės aviacijos departamentas (CAD) leido atnaujinti mūsų klubo deklaruotosios mokymo organizacijos (pilotų mokyklos) veiklą.

Sutvarkėme buvusio klubo direktoriaus paliktą betvarkę – atsinaujinome visą dokumentaciją ir ją pateikėme į TKA CAD.

Artimiausiu metu atnaujinsime mokomuosius skraidymus.

KAASK valdybos pirmininkas
Darius Liaugaudas

Nauja klubo valdyba ir direktorius

Gegužės 8 d. vykusiame Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo (KAASK) visuotiniame ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime buvo išklausytos ataskaitos ir išrinkta nauja valdyba.
Klubo nariai į valdybą išrinko Darių Liaugaudą, Vladą Motuzą, Algimantą Jonušą, Evaldą Rėkų ir Romualdą Konteikį.
Valdybos pirmininku išrinktas D. Liaugaudas.
Gegužės 14 d. valdyba paskyrė naują klubo direktorių. Juo tapo 39-erių sklandytojas Adomas Grabskis. Pareigas jis pradėjo eiti nuo gegužės 15 d.