Nauji TKA (CAA) įkainai ir blankai!

Susisiekimo ministro 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 3-30 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtinta ir 2020 m. sausio 18 d. įsigaliojo Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) teikiamų atitinkamų paslaugų suteikimo galimybė skubos tvarka. Minimas Susisiekimo ministro įsakymas buvo papildytas TKA teikiamomis paslaugomis ir jų įkainiais:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ca7efc0392c11ea829bc2bea81c1194

Tai pat pasikeitė tinkamumo skraidyti paraiškų blankai:
https://tka.lt/oro-transportas/katalogas/tinkamumas-skraidyti/