LSF tarybos posėdyje

Spalio 26 d. Pociūnuose vyko LSF tarybos posėdis kuriame buvo svarstoma 2015 m. metų varžybų kalendorius, rinktinės formavimas ir sklandytuvų paskirstymas, nauji paruošti dokumentai ir kiti klausimai. Svarbiausi nutarimai:
1. Nuo 2015 m. nebevyks 15m klasės nacionalinis čempionatas, o atviros klasės čempionatas vyks dvi savaites kaip ir klubinės klasės čempionatas.
2. Taryba nepriėmė nutarimo dėl naujai parengtų reitingų skaičiavimų, rinktinės formavimo ir sklandytuvų paskirstimo principų. Sprendimas turės būti priimtas LSF konferencijoje. Taryba prašo visų Lietuvos reitinge esančių sklandytojų pareikšti savo nuomonę dėl dviejų siūlomų variantų. Informacija pateikta Sportas/LSF dokumentų sklityje.
3. LSF ataskaitinė – rinkiminė konferencija vyks 2015 m, vasario 7 d. 12:00 val.