2014 m. puikaus sezono uždarymas!

Spalio 4 d. (šeštadienį) Pociūnų aerodrome vyks tradicinė rudeninė talka, sezono uždarymas ir A.Ruko taurės dalyvių apdovanojimas. Pradžia 10:00. Reikalingas visų klubo narių dalyvavimas. Informaciją apie pasirengimą talkai suteiks direktorius, inžinierius arba Igoris. KAASK valdyba.