Lietuvos sklandytojų reitingų skaičiavimo ir rinktinės formavimo principai: 3-ias variantas

Po ilgų ir audringų diskusijų sutikimuose Vilniuje (2015-01-10) ir Pociūnuose (2015-01-17), koregavimo ir taisymų parengėme 3-čią „Lietuvos sklandymo sporto federacijos (LSF) nacionalinės rinktinės formavimo ir sklandytuvų panaudojimo principai, 2015 m. redakcija variantą apjungiantį IGC ir LSF metodikas. Pašome visų susipažinti. LSF tarybos nutarimu galutinis sprendimas turi būti priimtas LSF konferencijoje, kuri įvyks 2015 m. vasario 7 d. 12:00 Pociūnuose.