Valdybos posėdis: direktoriaus ataskaita, klubo veiklos organizavimo tobulinimas ir kt. svarbūs nutarimai

Narių zonoje patalpintas 2015 m. spalio mėn. 3 d. valdybos posėdžio protokolas. Posėdyje svarstyta direktoriaus ataskaita, priimti svarbūs nutarimai tobulinant veiklos organizavimą. Yra svarbių ir skubių klausimų klubo nariams kuriems priskirti sklandytuvai. KAASK valdyba.