Valdybos posėdis: 2017-02-25

Narių zonoje patalpintas 2017 m. vasario 25 d. valdybos posėdžio protokolas. Nutarimuose:
– KAASK veiklos nuostatų ir KAASK orlaiviu priežiūros ir draudimo nuostatų svarstymas 2017 metams

2017 m. kovo 11 d. (šeštadienį) 12:00 val., Pociūnuose, šaukiamas visuotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkėje:
1. Valdybos ataskaita
2. Direktoriaus ataskaita
3. Revizijos komisijos ataskaita
4. Kiti klausimai, diskusijos:
– dėl technikos paruošimo
– klubo mokesčių tvirtinimas (žr. 2017-02 valdybos protokolą)
– klubo narių pasisakymai
5. Valdybos rinkimai
6. Revizijos komisijos rinkimai
7. Kiti klausimai (JWGC2017 ir kiti)

KAASK valdyba