TKA (CAA) informacija apie taikomas išimtis!

TKA paskelbė apie taikomas įšimtis atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes dėl COVID-19 (koronavirusinės infekcijos). Ištrauka iš paskelbtos informacijos:
„Tuo atveju jei TKA (CAA) išduotos Part-66 licencijos galiojimas baigiasi po įsakymo įsigaliojimo datos ir nėra galimybių jį prasitęsti, licencijos data gali būti automatiškai pratęsiama pagal TKA direktorės įsakymą Nr. 2-68 jei yra išlaikomos įsakyme ir išimties formoje nurodytos sąlygos.”