Pagerbtas Aleksandro Jonušo atminimas

Šių metų sausio 3 d. eidamas 83-ius metus Anapilin išėjo Aleksandras Jonušas – sklandymo sporto meistras, lakūnas, rekordininkas, ilgametis Pociūnų aerodromo vadovas, pirmojo plastikinio sklandytuvo BK – 7 “Lietuva” bandytojas, Prienų sklandytuvų gamyklos direktorius. Pagerbiant jo atminimą gegužės 11 d. Lietuvos aviacijos muziejaus Aviatorių memoriale atidengta atminties lenta, o Pociūnuose surengtos sklandymo varžybos. Foto reportažas.
 
Onutė Valkauskienė