Lietuvos sklandymo sporto federacija atgavo VšĮ „Debesota” dalininko teises

VšĮ „Debesota”

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, informuojame, kad VšĮ „Debesota” dalininkas Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas grąžino iš Lietuvos sklandymo sporto federacijos neteisėtai įgytas dalininko teises (įnašo dydis 18101,25€), o Lietuvos sklandymo sporto federacija atgavo minėtas teises ir vėl yra VšĮ „Debesota” dalininkė. Dalininko teisių atgavimo data – 2021 metų liepos 15 diena. 2021-07-16_KAASK-Debesota_Del_dalininko_teisiu_atgavimo

Tą pačią dieną vėlai vakare iš VšĮ „Debesota” direktoriaus (ir dalininko) Vytauto Sabeckio e-paštu gautas pranešimas apie šaukiamą pakartotinį dalininkų susirinkimą 2021 metų liepos 21 dieną 10 valandą – PRANEŠIMAS nr.2 pasirašytas

Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo
valdybos pirmininkas
Darius Liaugaudas