KAASK visuotinis narių susirinkimas

2015 m. kovo 7 d. 14:00 val., Pociūnuose, šaukiamas visuotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkėje:
1. Valdybos ataskaita
2. Direktoriaus ataskaita
3. Revizijos komisijos ataskaita
4. Pasisakymai, diskusijos:
– dėl technikos paruošimo
– dėl darbadienių tvarkos
– nario mokesčio svarstymas ir tvirtinimas
– draudimo įmokų svarstymas
– kiti klausimai
5. Valdybos rinkimai
6. Revizijos komisijos rinkimai
7. Kiti klausimai (WGC2015, dėl talkos ir pasirengimo 2015 sezonui)

KAASK valdyba