Klubo narių visuotinis susirinkimas

2022 m. balandžio 23 d. 12:00
šaukiamas Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo visuotinis susirinkimas
KTU Mechanikos ir inžinerijos dizaino fakultete adresu Studentų g. 56, Kaunas. Auditorija 157
Susirinkimo dalyvių registracija nuo 11:30

Darbotvarkė:
1. Visuotinio susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
2. Darbotvarkės tvirtinimas
3. Valdybos ataskaita
4. Direktoriaus ataskaita
5. Revizijos komisijos ataskaita
6. Naujos redakcijos klubo įstatų tvirtinimas
7. KAASK buveinės adreso patvirtinimas
8. „Lengvatininkų sąrašo“ panaikinimas
9. Valdybos pateiktų KAASK narių mokesčių dydžių, jų mokėjimo tvarkos tvirtinimas
10. Sprendimas dėl klubo pozicijos gaunat panaudos teise Prienų rajono savivaldybei priklausantį buvusį valstybinį turtą, kurį daug metų naudojo KAASK
11. Vieno valdybos nario rinkimai

Valdyba
2022 m. balandžio 7 d.

2022-04-23_KAASK_Visuotinio_susirinkimo_skelbimas