KAASK visuotinis narių susirinkimas

2016 m. kovo 20 d., sekmadienį, 12:00 val., Pociūnuose, visuotinis narių susirinkimas:

Darbotvarkėje:
1. Valdybos ataskaita
2. Direktoriaus ataskaita
3. Revizijos komisijos ataskaita
4. Pasisakymai, diskusijos
5. Narių mokesčių tvirtinimas
6. Kiti klausimai (WGC2016, pasirengimas 2016 m. sezonui ir k.t.)

Narių zonoje prašome susipažinti su 2016-03-06 dienos valdybos posėdžio protokolu.
Svarstyti veiklos nuostatai 2016 metams.

KAASK valdyba