Visuotinis klubo narių susirinkimas 2014

Visuotinis klubo narių susirinkimas vyks 2014 m. kovo 29 d. (šeštadienį) 14:00 val, Debesotos didžiojoje salėje.

Susirinkimo dienotvarkė:

  1. Valdybos ataskaita.
  2. Direktoriaus ataskaita.
  3. Revizijos komisijos ataskaita.
  4. Klubo nario mokesčių tvirtinimas.
  5. Klubo sklandytuvų paskirstymo kriterijų tvirtinimas.
  6. Klubo narių pasisakymai.
  7. Kiti klausimai.