Valdybos posėdis: 2020-12-28

Narių zonoje patalpintas 2020 m. gruodžio 28 d. valdybos posėdžio protokolas dėl prasižengusių klubo narių, bei valdybos kreipimasis į klubo narius. Prašome visų susipažinti!