Pagerbtas Aleksandro Jonušo atminimas

Šių metų sausio 3 d. eidamas 83-ius metus Anapilin išėjo Aleksandras Jonušas – sklandymo sporto meistras, lakūnas, rekordininkas, ilgametis Pociūnų aerodromo vadovas, pirmojo plastikinio sklandytuvo BK – 7 “Lietuva” bandytojas, Prienų sklandytuvų gamyklos direktorius. Pagerbiant jo atminimą gegužės 11 d. Lietuvos aviacijos muziejaus Aviatorių memoriale atidengta atminties lenta, o Pociūnuose surengtos sklandymo varžybos. Foto reportažas.
 
Onutė Valkauskienė

Visuotinis klubo narių susirinkimas – kovo 18 d. 12:00! – Atnaujinta

2018 m. kovo 18 d. (sekmadienį) 12:00 val., Pociūnuose, vyks visuotinis klubo narių susirinkimas.

Darbotvarkėje:
1. Valdybos ataskaita
2. Direktoriaus ataskaita
3. Revizijos komisijos ataskaita
4. Kiti klausimai, diskusijos:
– dėl technikos paruošimo
– klubo mokesčių tvirtinimas
– klubo draudimo nuostatų pakeitimų tvirtinimas
– klubo narių pasisakymai

Dėl pavasarinės talkos ir sezono pradžios datų nuspęsime vėliau.

Narių zonoje paskelbtas 2018-03-11 valdybos protokolas su klubo atnaujintais veiklos ir draudimo nuostatais.

KAASK valdyba