Temos Archyvai: Naujienos

Dėl COVID-19 (Korona viruso) – atidedamas visuotinis susirinkimas!

LR Vyriausybei paskelbus naujas apsaugos nuo naujojo viruso priemones, atidedamas visuotinis susirinkimas trim savaitėm, preliminariai iki balandžio 4 d. (šeštadienio). Dėl tikslios datos ir laiko dar patikslinsime pagal situaciją.

Taip pat šį pavasarį nedarome visuotinės talkos, tačiau pagal galimybes kviečiame ruoštis techniką, bei padėti kituose klubo pavasariniuose darbuose (pasiderinkite su direktoriumi).

Oficialaus skraidymo sezono pradžią nutarę paskelbsime visuotiniame susirinkime, t.y. anksčiausiai ji bus paskelbta susirinkimo dieną. O pačius skraidymus pradėsime pagal oro sąlygas, ir jeigu bus tam tinkama tai kovo 29 d. skrendam 1-ą ART pratimą!

KAASK valdyba

Visuotinis klubo narių susirinkimas – pasikeitė data!

2020 m. kovo 15 d. (sekmadienį) 12:00 val., Pociūnuose, šaukiamas visuotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkėje:
1. Valdybos ataskaita
2. Direktoriaus ataskaita
3. Revizijos komisijos ataskaita
4. Kiti klausimai, diskusijos:
– dėl technikos paruošimo
– klubo mokesčių tvirtinimas
– klubo narių pasisakymai
– sezono pradžios datos ir kita

KAASK valdyba

Nauji TKA (CAA) įkainai ir blankai!

Susisiekimo ministro 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 3-30 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtinta ir 2020 m. sausio 18 d. įsigaliojo Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) teikiamų atitinkamų paslaugų suteikimo galimybė skubos tvarka. Minimas Susisiekimo ministro įsakymas buvo papildytas TKA teikiamomis paslaugomis ir jų įkainiais:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ca7efc0392c11ea829bc2bea81c1194

Tai pat pasikeitė tinkamumo skraidyti paraiškų blankai:
https://tka.lt/oro-transportas/katalogas/tinkamumas-skraidyti/

LSSF konferencija 2020 m.

2020 m. sausio 18 d. Pociūnuose įvyko Lietuvos sklandymo sporto federacijos (LSSF) konferencija. Priimtos prezidento, trenerių tarybos, teisėjų kolegijos ir revizijos komisijos ataskaitos, patvirtintas nario mokestis (liko nepakitęs), išrinkti delegatai į LAK konferenciją, o tai pat priimti pakeitimai taikomose taisyklėse:
1. Patvirtinta, kad Lietuvos čempionato klubinėje klasėje bus galima skraidyti tik FAI/IGC taisyklėse patvirtintais sklandytuvais su jiems nustatytais koeficientais (handikapais).
2. Pakeista reitingų skaičiavimų formulė. Nuo šiol skaičiavimams Pmax bus naudojamas ne didžiausias per varžybas įmanomas surinkti taškų skaičius, bet varžybų nugalėtojo surinktas bendras visų pratimų taškų skaičius.
3. Papildomi reitingo taškai bus skiriami tik nuo 900 „Pilots Rating Score“ taškų (buvo nuo 860).
4. Papildyta galimomis FAI/IGC taisyklų išimtimis (skirtumais) dėl Lietuvoje pravedamų taurių ar kitų varžybų, kurių rezultatai būtus naudojami papildomiems reitingų taškams suskaičiuoti, nuostatai:
 – Pratimas gali būti užskaitomas jeigu bent vienas dalyvis nuskrido minimalų atstumą pratimo užskaitymui.
 – Minimalus atstumas pratimo užskaitymui gali būti nustatomas kitas (pvz. sumažintas) nei nurodoma FAI/IGC taisyklėse. 

Pakoreguotus susijusius dokumentus rasite: http://www.pociunai.lt/sportas/dokumentai/ skirsnyje.

Valdybos posėdis: 2019-12-07

Narių zonoje patalpintas 2019 m. gruodžio 7 d. valdybos posėdžio protokolas.
Yra svarbių nutarimų apie klubo veiklos ir draudimo nuostatus, naujos technikos įsigijimą, pramoginių skrydžių vykdymą, klube pravedamų A.Ruko ir Baltijos taurių varžybų taisyklių ir nuostatų pakeitimus, buksiruotojų mokymus, sklandytuvų paskirstymą 2020 m. sezonui ir kt. Prašome susipažinti!

KAASK valdyba