Temos Archyvai: Naujienos

Dėl susirinkimo ir pasiruošimo sezono pradžiai

Pavasaris nudžiugina vis dažniau pasitaikančiomis šiltomis dienomis ir galimybėmis pradėti pasiruošimo skraidymo sezonui darbus bei pirmuosius skrydžius.

Kol kas negalime rinktis didesnėmis grupėmis todėl iki karantino pabaigos nesirinksime į visuotinį susirinkimą, bei bendras talkas. Tačiau norime priminti ir paraginti, kad kiekvienas galite prisidėti tiek pasisiūlydamas pats ką galėtumėt naudingo nuveikti tiek dėl galimų darbų pasitardamas su direktorium, klubo inžinierium ar vyr. instruktorium.

Inžinierius paruoš lėktuvus, tačiau sklandytuvų parengimas yra kiekvieno klubo nario atsakomybėje tiek kas turite priskirtus sklandytuvus tiek, kas skraidote dviviečiais mokomaisiais. Dėl mokomųjų sklandytuvų parengimo darbų prašome iš anksto telefonu susiderinti su inžinierium ar vyr. instruktorium.

KAASK valdyba

TKA (CAA) informacija apie taikomas išimtis!

TKA paskelbė apie taikomas įšimtis atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes dėl COVID-19 (koronavirusinės infekcijos). Ištrauka iš paskelbtos informacijos:
„Tuo atveju jei TKA (CAA) išduotos Part-66 licencijos galiojimas baigiasi po įsakymo įsigaliojimo datos ir nėra galimybių jį prasitęsti, licencijos data gali būti automatiškai pratęsiama pagal TKA direktorės įsakymą Nr. 2-68 jei yra išlaikomos įsakyme ir išimties formoje nurodytos sąlygos.“

Dėl COVID-19 (Korona viruso) – atidedamas visuotinis susirinkimas!

LR Vyriausybei paskelbus naujas apsaugos nuo naujojo viruso priemones, atidedamas visuotinis susirinkimas trim savaitėm, preliminariai iki balandžio 4 d. (šeštadienio). Dėl tikslios datos ir laiko dar patikslinsime pagal situaciją.

Taip pat šį pavasarį nedarome visuotinės talkos, tačiau pagal galimybes kviečiame ruoštis techniką, bei padėti kituose klubo pavasariniuose darbuose (pasiderinkite su direktoriumi).

Oficialaus skraidymo sezono pradžią nutarę paskelbsime visuotiniame susirinkime, t.y. anksčiausiai ji bus paskelbta susirinkimo dieną. O pačius skraidymus pradėsime pagal oro sąlygas, ir jeigu bus tam tinkama tai kovo 29 d. skrendam 1-ą ART pratimą!

KAASK valdyba

Visuotinis klubo narių susirinkimas – pasikeitė data!

2020 m. kovo 15 d. (sekmadienį) 12:00 val., Pociūnuose, šaukiamas visuotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkėje:
1. Valdybos ataskaita
2. Direktoriaus ataskaita
3. Revizijos komisijos ataskaita
4. Kiti klausimai, diskusijos:
– dėl technikos paruošimo
– klubo mokesčių tvirtinimas
– klubo narių pasisakymai
– sezono pradžios datos ir kita

KAASK valdyba

Nauji TKA (CAA) įkainai ir blankai!

Susisiekimo ministro 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 3-30 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtinta ir 2020 m. sausio 18 d. įsigaliojo Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) teikiamų atitinkamų paslaugų suteikimo galimybė skubos tvarka. Minimas Susisiekimo ministro įsakymas buvo papildytas TKA teikiamomis paslaugomis ir jų įkainiais:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ca7efc0392c11ea829bc2bea81c1194

Tai pat pasikeitė tinkamumo skraidyti paraiškų blankai:
https://tka.lt/oro-transportas/katalogas/tinkamumas-skraidyti/